05.05.2020

Moniuszko - Complete Solo Piano Works


__________________________________________________________________
Od kilku lat LongPlay patronuje nie tylko wielu festiwalom, koncertom i wydarzeniom muzycznym, ale też wydawnictwom fonograficznym. Logo portalu znajdziecie na okładkach płyt takich wytwórni jak m.in. DUX, Soliton, Chopin University Press czy Phasma-Music. LongPlay z dumą przyczynia się do popularyzacji aktualnie ukazujących się płyt zarówno z nagraniami muzyki klasycznej jak jazzowej. Na płytach objętych patronatem przez portal znajdziecie najwyższej jakości nagrania muzyki klasycznej: znakomite wykonania ponadczasowych dzieł takich kompozytorów jak Chopin, Moniuszko, Schumann, Bach, Szostakowicz, Britten, Bartok, czy Sibelius, oraz szeroko rozumianą muzykę współczesną zarówno wielkich mistrzów (Penderecki, H.M.Górecki), jak młodych kompozytorów. Pośród kilkudziesięciu wydanych jak dotąd albumów ze znakiem jakości: LongPlay, dużą część zajmują płyty z muzyką jazzową. To zarówno debiutanckie albumy młodych artystów, jak płyty z nagraniami od lat cenionych jazzmanów.
Spis wszystkich patronackich albumów płytowych znajdziecie: TUTAJ 
__________________________________________________________________


Pięknie wydany 2-płytowy album "Stanisław Moniuszko - Complete Solo Piano Works" to pierwszy w historii fonografii zbiór 50 solowych kompozycji fortepianowych Moniuszki, którego twórczość kojarzona jest najczęściej z operami, pieśniami i muzyką o charakterze religijnym.
Warto pamiętać iż kompozytor przez całe życie obok wyżej wymienionych gałęzi swej twórczości, równolegle tworzył też polonezy, walce, mazurki, polki, czy fraszki na fortepian.Te od lat pozostające w cieniu bardziej spektakularnych dzieł Stanisława Moniuszki muzyczne klejnoty, wciąż dla wielu melomanów pozostają nieodkryte.

Nad utworami fortepianowymi Stanisława Moniuszki pochylił się urodzony w Częstochowie, pianista, kompozytor, teoretyk muzyki i pedagog Marcin Tadeusz Łukaszewski.
Wielokrotnie nagradzany artysta i znawca muzyki jest nie tylko wykonawcą całości zarejestrowanego w Studio Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie materiału, ale też autorem obszernego tekstu wprowadzającego nas w świat muzyki fortepianowej Stanisława Moniuszki, zamieszczonego w dołączonej do płyt, ponad 80-stronicowej książeczce.
Album ukazał się 17 kwietnia.
Robert Ratajczak

____________________________________________Marcin Tadeusz Łukaszewski
Stanisław Moniuszko - Complete Solo Piano Works
2CD's 2020, Chopin University Press UMFC CD 114-115

program:

CD 1
  1. Polonez d-moll

Fraszki:
  2. Fraszka C-dur nr 1
  3. Fraszka C-dur nr 2
  4. Fraszka A-dur nr 3
  5. Fraszka B-dur nr 4 (Bagatelle en formo d'une valse lence)
  6. Fraszka a-moll nr S (Bagatelle "Niezabudka")
  7. Fraszka Es-dur nr 6 (Bagatelle nr 3)
  8. Fraszka C-dur nr 7 (Bagatelle nr 5)
  9. Fraszka C-dur nr 8
10. Fraszka g-moll nr 9
11. Fraszka C -dur nr 10
12. Fraszka F-dur nr 11 (Bagatelle nr 2.)

13. Nokturn As-dur

Sześć polonezów:
14. Polonez Nr 1 Fis-dur
15. Polonez Nr 2 Es-dur
16. Polonez Nr 3 Es-dur
17. Polonez Nr 4 D-dur
18. Polonez Nr S es-moll
19. Polonez Nr 6 C-dur "Pan Chorąży"

20. Elegia Es-dur
21. Polonez Des-dur
22. Wilanella B-dur
23. Wilanella Des-dur
24. Polonez Es-dur

CD 2
Trzy walce:
  1. Walc Nr 1 A-dur
  2. Walc Nr 2 es-moll
  3. Walc Nr 3 Es-dur

  4. Co mówią obłoki o księżycu w pogodną, noc wiosenną
  5. Walc As-dur
  6. Walc F-dur
  7. Walc As-dur "Pohulanki"
  8. Kołysanka "Dni radości" D-dur
  9. Polka C-dur
10. Polka A-dur "Daniel"
11. Polka H-dur "Gabriela" (Cabrielle Polka)
12. Polka F-dur "Wiosenni" (Litwinka-polka)
13. Piosnka bez słów (Chant sans paroles a-moll | Piosnka bez słów. Do odjeżdżającej)
14. Mazur H-dur
15. [Mazurek G-dur
16. [Mazurek a-moll]
17. "Anioł Pański w wiejskim kościółku" (Dzwonek wieczorny I La cloche du soir)
18. Mazur G-dur 
19. Mazur D-dur
20. Mazur G-dur (Mazurek "Pożegnanie z Wilnem" | Congé de Vilna)
21. Mazur D-dur
22. Westchnienie Litwina
23. [Miniatura muzyczna nr 1]
24. [Miniatura muzyczna nr 2]
25. Pamiątka z albumu Panny Marii Peszke
26. Pożegnanie

Marcin Tadeusz Łukaszewski - fortepian
____________________________________________

tekst wydawcy:


Prezentowany album zawiera najbardziej obszerny w historii polskiej fonografii zbiór solowych kompozycji fortepianowych Stanisława Moniuszki – 50 utworów pochodzących z 34 tomu Dzieł wszystkich kompozytora (red. K. Mazur, PWM, Kraków 1975) w interpretacji znakomitego warszawskiego pianisty i badacza Marcina Tadeusza Łukaszewskiego. Obszerny i zróżnicowany zbiór fortepianowych kompozycji Moniuszki pozostaje w cieniu jego twórczości scenicznej, pieśniarskiej i religijnej. Piśmiennictwo na ten temat również jest ubogie, mimo że fortepian był ważnym instrumentem w życiu i twórczości kompozytora, a dzieła na ten instrument – m.in. polonezy, walce, mazurki, polki, fraszki, wilanelle – tworzył przez całe życie.
"Twórczość fortepianowa Moniuszki pozostawała przez dziesięciolecia w niemal całkowitym zapomnieniu. Pomimo szeregu wydań i kilku nagrań wciąż czeka na odkrycie.[…] Powinna zostać uwzględniona w badaniach polskiej muzyki fortepianowej XIX wieku jako ważne ogniwo w jej rozwoju" -Marcin T. Łukaszewski.
Płyty ukazały się w wydaniu albumowym w twardej oprawie, z obszernym, ponad 80-stronicowym bookletem w języku polskim i angielskim, zawierającym analityczno-historyczną notę nakreśloną przez Marcina Łukaszewskiego oraz biogram artysty.
Marcin Tadeusz Łukaszewski. Urodzony w 1972 r. w Częstochowie, kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog. Absolwent (1996) Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie - UMFC) w klasie fortepianu prof. B. Kawalli oraz studiów podyplomowych: Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w klasie fortepianu prof Sz. Eszténiego, a także Teorii Muzyki oraz Kompozycji u prof. M. Borkowskiego. W 2005 r. uzyskał w tejże uczelni stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (promotor: prof. dr hab. M. Podhalski), a w 2014 r. - stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki. Pracuje na stanowisku profesora nadzw. na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Jest autorem siedmiu książek, w tym: Przewodnika po muzyce fortepianowej (Kraków 2014), rozprawy Fortepianowe formy wariacyjne kompozytorów polskich 1900-2010 (Warszawa 2013), Jak napisać pracę dyplomową o muzyce? (Warszawa 2016). Marcin Łukaszewski ma w swoim dorobku liczne nagrody i wyróżnienia, jest laureatem II nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie, II nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie, III nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Pro Organo", wyróżnienia I stopnia w Otwartym Konkursie Kompozytorskim w Rydułtowach, Nagrody „Fryderyk", Nagrody Rektora UMFC, Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej" i Nagrody „Mater Verbi". Jego utwory wykonywano m.in. w takich krajach, jak: Belgia, Brazylia, Francja, Holandia, Izrael, Macedonia, Niemcy, Rosja, Słowacja, Słowenia, Włochy, USA.