28.03.2020

PREMIERA: Michał Spisak - Piano Solo and Chamber Music
Urodzony w Dąbrowie Górniczej, a od 1937 roku zamieszkały w Paryżu Michał Spisak (1914-1965) komponował głównie utwory instrumentalne, silnie osadzone w estetyce muzyki neoklasycznej.
Ważnym ogniwem w dorobku kompozytorskim artysty są kompozycje kameralne oraz utwory fortepianowe. Tej właśnie gałęzi twórczości Michała Spisaka dedykowana jest płyta, która 27 marca pojawiła się w katalogu wytwórni DUX.
Autorką i pomysłodawczynią albumu "Michał Spisak - Piano Solo and Chamber Music" jest wybitna polska pianistka związana z katowicką Akademią Muzyczną, Anna Czaicka-Jaklewicz.
Na płycie znajdziemy  trzy różne formy: Suitę fortepianową z roku 1943, Sonatę na skrzypce i fortepian z roku 1946 nagraną z udziałem Adama Mokrusa (skrzypce), oraz jedyny w twórczości kompozytora koncert bez orkiestry: Concerto for two pianos z roku 1942, gdzie Annie Czaickiej-Jaklewicz towarzyszy Łukasz Trepczyński (fortepian).

fot.DUX

* Zadedykowana przez Michała Spisaka przyjacielowi, eseiście Bolesławowi Micińskiem Suita fortepianowa, pierwotnie przeznaczona była na klawesyn, którego brzmienie nadawało utworowi barokowego charakteru. Jej forma kojarzyć się może odbiorcy z suitami J.S. Bacha.
* Charakteryzująca się żywiołowym, wirtuozowskim charakterem i ekspozycją możliwości brzmieniowych skrzypiec i fortepianu Sonata, to dowód fascynacji kompozytora zarówno formą toccaty i polifonią jak utworami Karola Szymanowskiego. 
* Z kolei dedykowany przez kompozytora bratu, wypełniający trzecią część płyty Koncert na dwa fortepiany, to kompozycja bardzo złożona; po wyjątkowo dosadnie eksponującej potężne brzmienie obu instrumentów części pierwszej, wypełniony jest fantazyjnymi wariacjami, a całość wieńczy polifoniczna fuga.

Mimo iż program albumu skupia się wyłącznie na wybranych utworach solowych na fortepian i duetach z dorobku kompozytorskiego Michała Spisaka, mamy do czynienia z muzyką niezwykle urozmaiconą, zarówno pod względem formy i rozwiązań brzmieniowych, jak nastroju.
Nagrań dokonano w roku 2017 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Robert Ratajczak

___________________________________________Michał Spisak - Piano Solo and Chamber Music
CD 2020, DUX 1615

program:
Piano Suite:
  1. Preludium
  2. Ostinato
  3. Rondino
  4. Chorał
  5. Postludium
Sonata for violin and piano:
  6. Allegro
  7. Andante
  8. Allegro
Concerto for two pianos:
  9. Allegro
10. Var. no. 1
11. Var. no. 2
12. Var. no. 3
13. Var. no. 4 
14. Fuga doppia

wykonawcy:
Anna Czaicka-Jaklewicz - fortepian
oraz:
Adam Mokrus - skrzypce
Łukasz Trepczyński - fortepian
___________________________________________