13.12.2019

PREMIERA: Filatura di Musica "Canzony znane i nieznane"
 Filatura di Musica to zespół tworzony przez znakomitych instrumentalistów i pasjonatów muzyki dawnej. Grupę tworzą absolwenci najbardziej prestiżowych uczelni muzycznych na świecie, takich jak: Schola Cantorum Basiliensis, Koninklijk Conservatorium w Hadze, Musikhochschule w Trossingen czy Conservatoire de Musique w Grenoble.
Repertuar zespołu stanowi zachowana w oryginalnej formie brzmieniowej muzyka renesansowa i wczesnobarokowa, oraz utwory późnego baroku i wczesnego klasycyzmu wykonywane na wiernych kopiach instrumentów XVIII-wiecznych. Zespół z powodzeniem wykonuje zarówno utwory tak znanych kompozytorów jak J.S.Bach, P.Telemann i A.Vivaldi, jak kompozycje mniej znanych twórców, które  niejednokrotnie stanowią prawdziwe odkrycie dla melomanów.
Podstawowe instrumentarium Filatura di Musica to: flety podłużne, flety traverso, skrzypce, pozytyw organowy i viola da gamba. 
Pod koniec lipca br. zespół Filatura di Musica pracował nad nagraniem debiutanckiej płyty, która pod patronatem LongPlay ukazała się nakładem wydawnictwa RecArt 13 grudnia. Na płycie zatytułowanej "Canzony znane i nieznane" znajdują się zabytki muzyczne z Tabulatury Pelplińskiej oraz wybrane utwory Adama Jarzębskiego ze zbioru „Canzoni e concerti”.
Tabulatura pelplińska to odnaleziony w roku 1957, podczas prac porządkowych w katedrze pelplińskiej 6-tomowy zbiór, zawierający 892 utwory. Zbiór ten, uznawany za  jeden z najcenniejszych zabytków muzycznych XVII-wiecznej Europy pochodzi z lat 1620-1680 i zawiera transkrypcje kompozycji m.in.Orlando di Lasso, Lucy Marenzio, Andrei i Giovanniego Gabrieli, Andreasa Hakenbergera oraz polskiego kompozytora i poety epoki baroku Adama Jarzębskiego.
Wydanie tych muzycznych skarbów, zarejestrowanych w dokładnie odtworzonej ich oryginalnej formie brzmieniowej przez zespół Filtaura di Musica, stanowi nie lada gratkę nie tylko dla melomanów, ale też historyków muzycznych.

Robert Ratajczak


___________________________________________


Filatura di Musica: Canzony znane i nieznane.
Tabulatura pelplińska. Adam Jarzębski
CD 2019, RecArt 0033

program:
1. Cesare Borgo - Canzon La Castelnovata [Canzona a 4 nr 2]
2. Cesare Borgo - Canzon L’Averolda [Canzona a 4 nr 15]
3. Giovanni Valentini - Canzon a 4 [nr 80]
4. Adam Jarzębski - Spandesa
5. Adam Jarzębski - Susanna videns
6. Anonim - Canzon a 4 [nr 91]
7. Anonim - Canzon a 4 [nr 87]
8. Anonim - Canzon a 4 [nr 85]
9. Andrzej Rohaczewski - Canzon a 4
10. Adam Jarzębski - Canzon prima [Canzona a 4 nr 58]
11. Adam Jarzębski - Canzon seconda [Canzona a 4 nr 59]
12. Adam Jarzębski - Canzon terza [Canzona a 4 nr 60]
13. Thomas Morley - Fantasia a 4 [Canzona a 4 nr 74]
14. Anonim - Canzon a 4 [nr 84]
15. Tarquinio Merula - Canzon La Marcha [Canzona a 4 nr 67]
16. Adam Jarzębski – Norimberga
17. Anonim - Canzon a 4 [nr 89]
18. Adam Jarzębski - Concerto primo
19. Tarqunio Merula - Canzon La Lusignuola [Canzona a 4 nr 62]

personel:
Marek Nahajowski – flety podłużne
Magdalena Pilch – flety podłużne, flet traverso
Judyta Tupczyńska – skrzypce
Patrycja Domagalska-Kałuża – pozytyw organowy
Justyna Młynarczyk, Piotr Młynarczyk – viola da gamba
___________________________________________tekst wydawcy:

Filatura di Musica - Canzony znane i nieznane. Tabulatura pelplińska. Adam Jarzębski.

Okres pierwszej połowy XVII wieku można uznać za szczytowy moment rozwoju kultury muzycznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wielonarodowe państwo pozostające pod władzą królów z dynastii Wazów (po kądzieli spokrewnionych z Jagiellonami), objęło swoim zasięgiem olbrzymie terytorium - od Wielkopolski, Pomorza i Prus po Inflanty, Ruś i Podole. Płyta "Canzony znane i nieznane -  Tabulatura pelplińska -  Adam Jarzębski" (RecArt 0033) to pionierska fonograficznie próba ukazania tej różnorodności w sposób świadomy zarówno muzykologicznie jak i wykonawczo.
Filatura di Musica jest zespołem specjalizującym się w wykonawstwie historycznym. Muzycy to absolwenci prestiżowych uczelni artystycznych: Schola Cantorum Basiliensis, Koninklijk Conservatorium w Hadze, Staatliche Hochschule für Musik w Trossingen czy Conservatoire de Musique w Grenoble.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.